Best Quotes in Urdu images | UrduDiaryClub My New Status

Best Quotes in Urdu images | UrduDiaryClub

Best Quotes in Urdu images | UrduDiaryClub

  1. Neaki k bawajod ager takleef aa rahi hai tu yeh darjaat ki balandi k lia hai
  2. Tum chahye kesi se kitni bhi Mohabbat ker lo jes din esy tum se behtar insaan mil geya wo tumhe chor dy ga.
  3. Ikhtalafat per sabar kerna aur dusaro ko bardashat kerna hi Akhlaq hai.Best Quotes in Urdu images | UrduDiaryClub - Neaki k bawajod ager takleef aa rahi hai tu yeh darjaat ki balandi k lia hai

Neaki k bawajod ager takleef aa rahi hai tu yeh darjaat ki balandi k lia hai

Best Quotes in Urdu images | UrduDiaryClub - Tum chahye kesi se kitni bhi Mohabbat ker lo jes din esy tum se behtar insaan mil geya wo tumhe chor dy ga.

Tum chahye kesi se kitni bhi Mohabbat ker lo jes din esy tum se behtar insaan mil geya wo tumhe chor dy ga.

Best Quotes in Urdu images | UrduDiaryClub - Ikhtalafat per sabar kerna aur dusaro ko bardashat kerna hi Akhlaq hai.

Ikhtalafat per sabar kerna aur dusaro ko bardashat kerna hi Akhlaq hai.